top of page

Mine

tjenester

foredrag

En fantastisk måte å nå ut til mange på er gjennom foredrag. Mitt mest populære foredrag heter "Bra nok - for faen!". Dette foredraget kan tilpasses tidsmessing men pleier å vare mellom 60 og 90 minutter. 

Gjennom musikk, videoer, statistikk, engasjement og humor når jeg inn til målgruppen. 

Tema jeg snakker om er psykisk helse, hvordan sosiale medier påvirker oss, hvordan snu generasjon prestasjon til genersjon bra nok, lederskap, selvtillit og selvfølelse.

Ikke bare snakker jeg om temaene, men jeg gir også ungdommene konkrete mentale verktøy som gjør dem bedre rustet til å stå opp mot press.

Ta kontakt for mer info.

DETTE ER SÅ SJUKT Å TENKE TILBAKE PÅ!!⁣_

Prisene nevnt under er kun prisoverslag og endringer kan forekomme. Ved konferanser og eventer er det egne priser. Ved avbestilling vil det komme gebyr. Ta kontakt for mer info så kan jeg skreddersy eget opplegg for dine elver, deres foreldremøte eller eget event. Reise kommer som regel i tillegg.

Workshop for elevråd

Mange skoler ønsker å bruke sitt elevråd til å skape konkrete tiltak og endringer hvor de som elever selv kan bruke verktøyene de fikk fra "Bra nok - for faen" til å hjelpe sine medelever til å forbedre skolens psykososiale miljø.

Gjennom min 90 minutters workshop med elevrådet gjør jeg elevene bevisste på sin rolle som leder i eget liv samt på skolen. Gjennom åpne diskusjoner, gruppeoppgaver og refleksjon ser vi sammen på hvilke konkrete tiltak kan de som elever og gode ambassadører for skolen kan gjøre for å hjelpe medelever med positiv selvsnakk, fremsnakking, bygge selvtillit og selvfølelse.

Ta kontakt for mer info.

30007831_1831484170229305_398220266_n.jp
Foredrag for foreldre

Mange foreldre tar kontakt med meg og forteller at de opplever en sterk frustrasjon i hverdagen når de har en ungdom hjemme som strever under "generasjon prestasjon" og ikke mestrer sin hverdag. Som foresatt kan det være svært krevende å få et innblikk i hvordan livet som ungdom er - særlig når store deler av ungdommens sosiale liv er i sosiale medier.

Derfor tilbyr jeg også foredrag for foresatte hvor jeg gir et konkret innblikk i hvordan ungdommen vår faktisk har det, hvilke faktorer som spiller inn på deres psykiske helse samt gir de foresatte helt konkrete verktøy slik at de kan være best mulige ressurser for sine ungdommer og hjelpe til å bygge opp selvtillit og selvfølelse på hjemmebane.

Barneskoler benytter seg også av dette foredraget hvilket da har mer fokus rettet mot forebygging.

Ta kontakt for mer info.

coaching

Som coach for ungdom er jeg så heldig som får møte så mange fantastisk flott ungdom. Jeg møter dem der de er; med de utfordringene, egenskapene, tankene og gledene de har med seg. Mine klienter er i et alderspenn mellom 13 og 23 år.

Jeg hjelper unge med å bygge selvtillit og selvfølelse, håndtere vanskelige følelser, akseptere seg selv og bli leder i eget liv.

Jeg kan tilby 1-1 coaching hvor klienten og jeg sammen ser på hvordan jeg kan være best mulig støtte, veileder, coach og nr. 1 fan for å hjelpe klienten nå sine mål.

I tillegg til dette kan jeg tilby gruppecoaching. For å lese mer om dette trykk gå på menyen og trykk "coaching".

Pris for 1-1 coaching vil variere ut ifra hvilke coachingpakker som ønskes. Ta kontakt for mer info.

DC6A3081.jpg
bottom of page